Historia parafii św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi

Na styku dzielnic Śródmieście i Polesie w 1989 r. nie było Ośrodka duszpasterskiego. Z tego rejonu ludzie należą do trzech parafii: Podwyższenia św. Krzyża, Matki Boskiej Zwycięskiej, św. Józefa. Już po zakończeniu II wojny światowej Kuria Biskupia w Łodzi podejmowała trudy, aby w tym rejonie utworzyć nową parafię lecz władza komunistyczna udaremniała wszelkie próby. Dopiero przełom polityczno-społeczny w 1989 r. umożliwił realizację wieloletnich starań. I oto radosna nowina! Biskup ordynariusz Władysław Ziółek powołuje w sierpniu 1989 r. do zorganizowania duszpasterstwa i podjęcia starań zmierzających do budowy Ośrodka parafialnego w rejonie Placu Barlickiego ks. Romana Łodwiga, wikariusza z parafii św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli proboszczowie okolicznych parafii tj.: ks. Franciszek Kowalski (par. Podwyższenia św. Krzyża), ks. Bogdan Dziwosz (par. Matki Boskiej Zwycięskiej), ks. Dionizy Markiewicz (par. św. Józefa) ustalono, że każda z parafii na rzecz nowego Ośrodka duszpasterskiego oddaje równą część im podlegającą. Tak więc wierni mieszkający przy ulicach: Obrońców Stalingradu, Al. Włókniarzy, Zielonej, 1-go Maja, Więckowskiego, Żeligowskiego, Hutora, Zakątnej, Lipowej, Żeromskiego, Gdańskiej, Wólczańskiej, 22-go Lipca zaczęli podlegać pod nową parafię, która 1 X 1989 r. otrzymała tytuł św. Mateusza Ewangelisty.  Najważniejszą teraz rzeczą było znalezienie miejsca, na którym mógłby być wybudowany nowy Kościół. Zdecydowano, że nowy dom dla wiernych będzie budowlą typu „plomba”, a miejscem na którym stanie będzie wolna działka przy ulicy Hutora 20. Życie liturgiczno-sakramentalne toczyło się w tym czasie w sąsiadujących parafiach.

W 1990 r. odbyła się pierwsza wizyta duszpasterska. W czerwcu, po wielu staraniach zostaje nawiązany kontakt z współwłaścicielami działki przy ulicy Hutora 20. Aby ułatwić i udaremnić trud biskup ordynariusz Władysław Ziółek przekazuje część potrzebnej kwoty na zakup terenu. Teraz wszystko postępuje szybciej. 9 VII1 990 r. w Państwowym Biurze Notarialnym następuje odkupienie większej części współwłasności, następne w październiku i grudniu. 23 IX 1990 r. o godz. 1600 na placu kościelnym odprawiona została msza św. wraz z poświęceniem Krzyża. Uroczystościom przewodniczył J. E. ks. Biskup Ordynariusz Władysław Ziółek.

W styczniu 1991 r. nadarzyła się okazja wykupienia nieruchomości przy ulicy Hutora 25. Akt notarialny podpisano 25 I.1991 r. W ten sposób parafia stała się właścicielem działki, na której zaplanowano budowę kaplicy tymczasowej. W kwietniu uchwałą Rady Miasta Łodzi ulica Hutora zmieniła swą nazwę na 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu parafian w ciągu 40 dni stanęła kaplica.  Uroczystość poświęcenia kaplicy odbyła się 5 V 1991 r., na która przybył Biskup ordynariusz Władysław Ziółek. Życie parafialne zaczyna nabierać tempa i właściwego rytmu. W maju po raz pierwszy zostaje udzielony sakrament I Komunii św. uczniom pobliskich szkół tj. Szkole Podstawowej nr 26 i 159, zaś w czerwcu sakrament Bierzmowania, któremu przewodniczył ks. Biskup Bohdan Bejze. 1 VII zostaje zorganizowana pierwsza pielgrzymka wiernych do Lichenia. 24 VII na stałe zostaje oddelegowany ks. Krzysztof Florczak, który  pełni funkcje wikariusza. W sobotę 21 IX 1991 r. odbywa się pierwsza uroczystość odpustowa. Poprzedza ją 40 godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne. Podczas uroczystości ku czci św. Mateusza zostaje poświęcona droga krzyżowa.  Sumę celebruje J. E. ks. Biskup Józef Rozwadowski, który swym słowem i błogosławieństwem wyraża uznanie przy tworzeniu nowego Kościoła. W III niedzielę adwentu wierni rozpoczynają pierwsze rekolekcje adwentowe. Nauki wygłasza ks. Ireneusz Węgrzyn. Rok kalendarzowy pełen trudu i wysiłku, a zarazem szczęścia i radości zbliża się ku końcowi. Jego zwieńczeniem jest odprawienie pierwszej w historii parafii pasterki.

Rok 1992 to kolejne wyzwania w budowaniu Wspólnoty Bożej. W lutym powstaje pierwsza Rodzina Różańcowa – „Żywa Róża”. 18 VI  w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po raz pierwszy lud parafii składa publiczne świadectwo wiary w Eucharystię wynosząc w Najświętszym Sakramencie w procesji na ulice parafii. Procesje prowadzi ks. Pułkownik Stanisław Wróblewski. W październiku pojawia się możliwość wykupienia dwóch placów budowy wraz z domem przy 28-go płk. Strzelców Kaniowskich 18. Nowa działka pozwoli korzystnie usytuować Kościół zaś w budynku powstaje plebania. Praca - pracą, ale ośrodek duszpasterski stawia czoła wyzwania pomocy swemu ludu. I tak 28 X 1992 r. zostaje zorganizowany koncert charytatywny na rzecz pomocy chłopcu z naszej parafii. Wierni solidarnie integrują się w pomoc – modlitwą i darami.

Rok 1994 codzienne głoszenie Słowa Bożego. Od stycznia i już na stałe zostało wprowadzone w parafii Nabożeństwo – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która odprawiana jest w każdą środę przed Mszą św. wieczorną. 12-14  III 1994 r. to czas wizytacji kanonicznej, która przeprowadzona została przez J.E. ks. Biskupa Adama Lepę. Od strony duszpasterskiej badanie prowadzi ks. Jan Szadkowski, natomiast ks. proboszcz Grzegorz Jędraszek sprawdza jak prowadzona jest katechizacja. W kwietniu decyzją Władz Miasta Łodzi zostaje udzielona zgoda na budowę Kościoła parafialnego pw. św. Mateusza. Po Mszy św. rozpoczynającej budowę nowego Kościoła J.E. ks. Biskup Bohdan Bejze zaproponował aby cała parafialna wspólnota przesłała na ten temat informację do Ojca Świętego. W odpowiedzi wierni dostali zapewnienie polecenia Bogu całej parafii, wszystkich radości jak i trudów towarzyszących przy jej tworzeniu. Historia parafii to także wydarzenia z życia kapłanów w niej pracujących. To obchodzenie rocznic ich święceń czy msze św. prymicyjne. W okresie wakacyjnym kontynuowane są prace budowlane związane z betonowaniem filarów, kopaniem fundamentów czy wznoszeniem ścian szczytowych. Od I niedzieli adwentu zaczyna ukazywać się parafialny informator „Ku Wspólnocie”, mający na celu informowanie parafian o wszystkich wydarzeniach, którymi żyje wspólnota. Ks. Krzysztof Florczak wraz z grupa młodzieży  redaguje tę parafialną gazetę. W ostatnich dniach Adwentu mocą decyzji Ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej kończy pracę duszpasterską w parafii ks. K. Florczak, zaś kapłańską posługę rozpoczyna Piotr Skura.

W 1995 r. postępują prace budowlane przy wznoszeniu budynku Kościoła oraz rozwijaniu życia religijnego. 30 kwietnia 1995 r. W III Niedzielę Wielkanocną parafia przeżywa podniosła i niezwykłą uroczystość – Wmurowanie Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego. Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka rozpoczęła się o godz. 1200 na placu budowy nowego Kościoła. Przybyło wielu przedstawicieli władz samorządowych jak i wielu kapłanów, rzesza wiernych dzieci, młodzieży i dorosłych. Następuje kolejna zmiana duszpasterza. Po dwóch latach posługi na mocy decyzji Ordynariusza Łódzkiego odchodzi ks. Piotr Turek zaś swą pracę rozpoczyna ks. Tomasz Szczypa.

W roku Pańskim 1996 5 maja odbywa się poświęcenie nowego Kościoła parafialnego. Ogromne zaangażowanie i poświęcenie towarzyszyło wszystkim aby zdążyć z zakończeniem prac przed dniem piątej rocznicy poświęcenia kaplicy tymczasowej. Dostojny Celebrans ks. Arcybiskup Władysław Ziółek procesyjnie przeszedł do nowego Kościoła. Została odprawiona uroczysta Msza św. podczas, której poświęcono nowe chorągwie oraz nowe tabernakulum. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele prasy i Telewizji Łódzkiej, którzy uwieczniali całe wydarzenie. Kolejne lata to niezapomniane, wiążące wspólnotę parafialną: Eucharystie, Komunie św., Bierzmowania, Odpusty, Pielgrzymki, Biuro Radia Maryja, a także spotkania grup parafialnych. Cała działalność duszpasterska Proboszcza przez szereg lat była ściśle związana, a rzec by się chciało - wręcz uzależniona od procesu wznoszenia nowego kościoła. Stąd też wspomnienia ujęte są w kontekście tego działania. Te wszystkie pracowite dni przeplatają się z chwilami radości, dumy i zadowolenia. Jednak dotykają wspólnotę również chwile żalu i smutku, zdziwienia i rozczarowania jak dwukrotne włamania, dewastacja świątyni i profanacja Najświętszego Sakramentu. 1 IX 2000 r. pod przewodnictwem ks. Biskupa Adama Lepy odprawiona została msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego prowadzącego w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Ta msza św. miała wyjątkowy charakter, gdyż była to ogólnołódzka inauguracja roku szkolnego i katechetycznego w obecności władz miejskich, oświatowych i katechetycznych. Wyróżnienie to bezpośrednio transmitowano przez Telewizję Polską.

2 II 2002 r. to ważny dzień dla całej wspólnoty parafialnej. Tego dnia odbyła się uroczystośćpoświęcenia prezbiterium ze ścianą ołtarzową, gdzie znajduje się płaskorzeźba św. Mateusza i płaskorzeźba przedstawiająca Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia – ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Zamontowane zostały też witraże w bocznych okienkach prezbiterium inne elementy plastyczne z wiodącym hasłem z Ewangelii wg św. Mateusza. Główna uroczystość miała miejsce na mszy św. o godz. 1200 z udziałem J. E. ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego. W 2003 r. nastąpiła zmiana duszpasterzy w parafii. Mocą ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej zakończył w parafii pracę duszpasterską ks. Jerzy Dominowski, który gorliwie przez pięć lat budował wspólnotę duchową. Jego miejsce zajął ks. Stanisław Danilewicz wikary z parafii Chrystusa Odkupiciela.

W lutym 2004 r. rozpoczęły się pierwsze w historii parafii św. Mateusza Misje Ewangelizacyjne.Wypadły one w 15 rocznicę istnienia Kościoła i w roku Konsekracji kościoła parafialnego. Spotkanie parafian z Chrystusem, ożywienie wiary i gruntowna odnowa życia religijnego to główne cele tych spotkań, które prowadzili Ojcowie Kapucyni z Krakowa: Ojciec Zdzisław Duma i Ojciec Tomasz Protasiewicz. Hasłem przyświecającym było: „Naśladować Chrystusa w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym”. W ramach Misji ulicami parafii odbyła się Droga Krzyżowa. Zwieńczeniem było błogosławieństwo wszystkich uczestników przez J. E. ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka. 19 IX 2004 r. odbyła się konsekracja czyli dedykacja Kościoła św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi. Konsekracji dokonał J. E. ks. Arcybiskup Władysław Ziółek – Metropolita Łódzki. W uroczystości Dedykacji Kościoła uczestniczyły rzesze wiernych, przedstawicieli władz miasta Łodzi, szkół, organizacji społecznych i wielu księży. Radość napełniła serca wszystkich parafian, którzy mogą uczestniczyć w konsekracji swego Kościoła. W tym momencie trud wielu został wynagrodzony.

W 2005 r. to zmiany personalne. Wraz z Siostrą Danutą Sieklucką pracującą w parafii jako katechetka radowano się i modlono, gdy została Matka Generalną Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP. Pracę w parafii zakończyli ks. Tomasz Szczypa i ks. Stanisław Danilewicz, którzy z gorliwością, wiarą i zapałem budowali wspólnotę parafialną. Na ich miejsce pracę duszpasterską rozpoczęli ks. Stanisław Nowacki, który opiekuje się Wieczernikiem i prowadzi grupę ministrantów oraz ks. Maciej Rojkowicz, który prowadzi grupy: Apostolat Maryjny, redaguje gazetę parafialną - Ku Wspólnocie, stronę internetową parafii.

Rok 2007 to kolejne zmiany personalne w parafii. 26 sierpnia 2007 r. w święto Matki Bożej Częstochowskiej na mszy św. o godzinie 10:30, dotychczasowy ksiądz Proboszcz - kanonik Roman Łodwig kończy posługę duszpasterską w naszej parafii. Wpisał się w historię naszego kościoła jako jego budowniczy. Zarządzał nią przez 18 lat. Urząd Proboszcza obejmuje ks. Czesław Zbiciak. Przybył On do naszej parafii powołany dekretem Metropolity Łódzkiego, Arcybiskupa Władysława Ziółka w 25 r. święceń kapłańskich. Poprzednim miejscem jego posługi kapłańskiej były Skoszewy, gdzie był kustoszem, proboszczem Sanktuarium Maryjnego. Uroczyste powitanie nowego Proboszcza odbywa się na sumie o godz. 10.30. w XXIII niedzielę zwykłą.

Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki 3 czerwca 2008 r. odznaczył naszego Proboszcza rokietą i mantoletem. Zatem przysługuje Mu tytuł kanonika, może używać jako stroju chórowego rokiety oraz czarnego mantoletu oraz poza Mszą św. pierścienia. 15 czerwca złożyliśmy gratulacje i życzenia.

W niedzielę 19 października 2008 r. przeżywaliśmy IV rocznicę konsekracji naszego kościoła. Wraz ze świętem patrona są to najważniejsze dni w każdej parafii. Jednocześnie uroczystość ta rozpoczęła przygotowanie do obchodów XX - lecia parafii. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. kanonik Roman Łodwig - pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła. Zakończyliśmy rok jubileuszowy w 2009 r., uroczystości jubileuszowe odbywały się będą pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego.

2-3 maja 2009 swój jubileusz 15-lecia istnienia w naszej parafii obchodzi Apostolat Maryjny. Przeżywaliśmy wtedy dzień skupienia, na którym obecni byli: Dyrektor krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika ks. Tadeusz Lubelski oraz duszpasterz diecezjalny ks. Jan Dobosiewicz. Przybyli goście podczas wszystkich Mszy św. głosili do nas przesłanie Maryjne wynikające z objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labure, które dało początek Stowarzyszeniu i kultowi Maryi związanego z Cudownym Medalikiem.

12 września w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się powitanie Królowej w kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jak w każdym ważnym wydarzeniu nas tam nie zabrakło. Za pośrednictwemKard. Bertona Ojciec Święty serdecznie życzył, by ten błogosławiony czas powtórnego Nawiedzenia Matki Bożej przyniósł wszystkim błogosławione owoce. By radosny Magnificat, unoszące się ku Bogu, wyśpiewywane wraz z Maryją przez umiłowany Kościół łódzki, będzie wspaniałą, dziękczynną modlitwą za dokonującą się przemianę i odnowę serc i sumień. By skierowane do Maryi pełne mocy wołanie: „Zawsze z Twoim Synem!" owocuje wśród wiernych mocnym trwaniem w wierze, nadziei i miłości.

18 października 2009 r. obchodziliśmy jubileusz 20-lecia powstania parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i wygłosił słowo ks. abp Władysław Ziółek Metropolita Łódzki.

W dniach od 23-25 kwietnia 2010r. gościliśmy w naszej parafii dziecięcy chór Sursum Corda z Grodna, który ubogacał swoim śpiewem Mszy św. A dla prawdziwych melomanów odbył się koncert.Chór powstał w styczniu 2009 r. przy parafii św. Rocha w Grodnie-Grandzicze. Zespół liczy 22 osoby. Większość dzieci w wieku 9-13 lat jest polskiego pochodzenia. Chór przybył do Polski na XXIII Ogólnopolski a XV Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej, na którym zdobył II miejsce w kategorii Chóry wielogłosowe śpiewające z akompaniamentem. 

Dni 4-5 września 2010 r. to wielkie wydarzenie w naszej parafii,przeżywaliśmy spotkanie z Matką Bożą w Kopii Jasnogórskiego Obrazu. Razem z Nią przyszła wspólna modlitwa, wzruszenie, zbiorowy rachunek sumienia, łzy, miłość, ciepło rozmiękczające serca, pokora, atmosfera wspólnoty rodzinnej i podniosły nastrój święta, który odebrał nam codzienność. Szczodrość Matki czuło się na każdym kroku. Mogliśmy brać ile kto mógł przyjąć. Ile tylko mógł nabrać swoim naczyniem, które nazywa się - zaufanie. Wielu z nas nie zapomni tych chwil do końca życia. Przybyła aby ożywić naszą wiarę, umocnić nadzieję abyśmy nie ustali...abyśmy wytrwali do końca. Nasze życie to też jest czas pielgrzymowania, w którym powinniśmy nauczyć się miłości do niesionego krzyża i siebie nawzajem.

Kiedy przyszedł czas pożegnania to tak naprawdę pożegnaliśmy chyba tylko Obraz Matki Bożej bo Matka została w naszych sercach. Słowa zapisane na Jej obrazie będą naszym przyrzeczeniem - „Maryjo Królowo Polski Jestem przy Tobie, Pamiętam, Czuwam”.

W dniu 28 listopada 2010 r. odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Wizytacja kanoniczna dokonywana przez przedstawicieli biskupa diecezjalnego, ma miejsce na kilka dni przed wizytacją paserską. Delegaci biskupa sprawdzają wyposażenie i stan świątyni, zakrystii, plebanii, cmentarza grzebalnego, budynków gospodarczych, prowadzenie ksiąg parafialnych, prowadzą rozmowy z katechetami oraz pracownikami kościelnymi. W zakrystii sprawdzają stan ksiąg, szat i naczyń liturgicznych, oglądają wyposażenie i zabezpieczenie tabernakulum, radiofonizację i urządzenia elektryczne, zamknięcie kościoła, a także wyposażenie prezbiterium.

18 marca 2012 r. to kolejne zmiany personalne w parafii. Tego dnia odbyła się Mszy św. na której wyraziliśmy wdzięczność ks. Stanisławowi za 7 lat pracy w naszej parafii. Abp W. Ziółek mianował ks. Stanisława Nowackiego proboszczem parafii Modlna w dekanacie ozorkowskim. Nowym wikariuszem został ks. Krzysztof Kowalski.

6 lipca 2012 r. to smutny dzień w życiu parafii - odszedł do wieczności w 30. roku kapłaństwa  i 57. roku życia ks. kanonik Czesław Zbiciak - Proboszcz parafii św. Mateusza. 12 lipca 2012 r. o godz. 18.30 pożegnaliśmy w parafii ks. Proboszcza natomiast 13 lipca o godz. 12.00 odbyła się Msza św. w parafii św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim, następnie pogrzeb na cmentarzu rzymskokatolickim Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Smutnej 16/24. Ks. Czesław Zbiciak posługę duszpasterską w naszej parafii pełnił przez 5 lat. 9 września 2007 r. dekretem Metropolity Łódzkiego, Arcybiskupa Władysława Ziółka w 25 r. święceń kapłańskich odbyło się wprowadzenie na urząd proboszcza parafii św. Mateusza ks. Czesława Zbiciaka. Poprzednim miejscem jego posługi kapłańskiej były Skoszewy, gdzie był proboszczem i kustoszem Sanktuarium Maryjnego przez 13 lat.

W niedzielę 26 sierpnia 2012 r. podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbyło się oficjalne wprowadzenie  na urząd Proboszcza ks. kanonika, dra Jarosława Nowaka. Ks. Jarosław Nowak urodził się 16 stycznia 1964 r. w Przedborzu, wyświęcony na kapłana 10 czerwca 1989 r. w Łodzi. Jest magistrem dziennikarstwa, doktorem teologii, kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej, redaktorem odpowiedzialnym za zespół programów katolickich Łódzkiego Ośrodka TVP, członek Komisji ds. Mass Mediów.

Ks. kan. dr Jarosław Nowak, dekretem ks. abpa Władysława Ziółka z dniem 1 sierpnia 2012 r. został mianowany proboszczem parafii św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi. Wprowadzenia nowego proboszcza dokonał ks. bp Ireneusz Pękalski w obecności ks. dziekana prałata Ireneusza Kuleszy oraz zgromadzonych kapłanów, parafian i gości zaproszonych na uroczystość instalacji nowego proboszcza. Dekret nominacyjny odczytał ks. dziekan, słowo wprowadzenia wygłosił ks. bp Pękalski przybliżając postać ks. Jarosława. Następnie przedstawiciele parafii powitali ks. proboszcza inauguracyjnym słowem, chlebem i solą.  

Każdy rok to codzienna praca duszpasterska. To coroczne uroczystości liturgiczna jak Święte Triduum Paschalne i Uroczystości Bożego Narodzenia. To Pierwsze Komunie św., Bierzmowania, pielgrzymki, śluby i pogrzeby ale przede wszystkim to codzienny trud aby każdy z nas mógł bez zastanowienia powiedzieć: To jest mój Kościół.