Spotkanie ERM-u

Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią. Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni. Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował. Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze. Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

To odpowiedź na pytanie: Kim jesteśmy? Nasza wspólnota Eucharystycznego Ruchu Młodych gromadzi się raz w tygodniu na formacyjnych spotkaniach, adoracji lub spotkaniach z innymi wspólnotami. Tym razem 25 maja spotkanie miało miejsce w plenerze połączone ze wspólną zabawą i smacznym kąskiem. Gospodarzom spotkanie serdecznie dziękujemy!