„Przyjmij w ofierze me serce małe”

 19 maja 2013 r. - 51 dzieci przystąpiło w naszej parafii do I Komunii Świętej. Po całorocznej pracy nadszedł ten piękny i uroczysty dzień. Wiele dziecięcych serc zabiło mocniej i radośniej. Piękny śpiew, ciepłe słowa podziękowań ze strony dzieci – to czas wdzięczności rodzicom, kapłanom, nauczycielom.  

„Żeby dzisiaj było pięknie, tak dostojnie i odświętnie,
wiele na to się złożyło, wielu ludzi się trudziło.”

Anna Słodyńska