Sztafeta modlitw w intencji powołań

W dniu 7 kwietnia 2017r. Sztafeta Modlitw o Powołania zagościła w naszej parafii.

Trzech kleryków razem z księdzem profesorem Andrzejem Perzyńskim podczas uroczystej drogi krzyżowej i Mszy świętej modliło się o nowe i święte powołania, zwłaszcza w naszej archidiecezji.  Na nabożeństwie zebrało się liczne grono wiernych oraz księża pracujący w parafii.  Tematem przewodnim rozważań był opis powołania celnika Mateusza.