Misterium Męki Pańskiej w Czerwiński 02 kwietnia

W niedzielę 02 kwietnia z naszej Parafii organizowany jest wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska nad Wisłą, chętnych zapraszamy do Kancelarii Parafialnej. W programie dnia jest zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Z A P R A S Z A M Y