Klub Św. Mateusza

Klub św. Mateusza

Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości. Dlatego też w ramach jej działalności uczniowie mają zapewnione: gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne i teatralne. Ponadto codziennie dzieci mogą liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji, często sami pomagają sobie nawzajem, ucząc się służyć innym i czerpać radość z bycia pomocnym.
Dodatkowe zajęcia są możliwe dzięki wolontariuszom, którzy swój wolny czas poświęcają dzieciom i z wielkim zaangażowaniem pełnią u nas swoją posługę. Poza tym codziennie przygotowywane są w świetlicy podwieczorki, wiele dzieci bardzo lubi szczególnie tę część dnia, kiedy można korzystać z gier i zabaw, układać puzzle itd. Dodatkowo staramy się, aby w naszej świetlicy panował klimat wzajemnej serdeczności i sympatii.