Poświęcenie Klubu

Spotkanie z wyjątkowym Gościem

Dnia 26 kwietnia 2013 r. przeżywaliśmy wyjątkowe wydarzenie w naszym Klubie. Miejsce naszych codziennych spotkań, nauki, pracy i zabawy zostało pobłogosławione przez ks. abpa M. Jędraszewskiego. W uroczystości wzięli udział kapłani parafii św. Mateusza, wolontariusze, darczyńcy i sympatycy.

Błogosławieństwo jest to modlitwa prośby o łaskawość, przychylność i hojność Boga dla osób, rzeczy, dzieł oraz inicjatyw człowieka. Błogosławi się dzieci, nowożeńców, pokarmy, samochody, budynki użyteczności publicznej itp. Błogosławić to dobrze mówić, życzyć, upraszać łaskę.

Wdzięczność ks. arcybiskupowi za obecność, za miłe spotkanie, za przybycie do naszego Klubu, wyraziliśmy krótkim przedstawieniem akcentującym piękno i potrzebę dobra w naszym życiu. Złożyliśmy życzenia imieninowe - w zamian otrzymaliśmy kufer słodyczy. Dziękujemy ks. proboszczowi za zorganizowanie spotkania, oraz wszystkim wolontariuszom i darczyńcom naszego Klubu. Zapraszamy do naszej wspólnoty.