Biuro Radia Maryja

Biuro Radia Maryja

Radio Maryja rozpoczęło swą posługę ewangelizacyjną w naszej Ojczyźnie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1991 r. Jest ono darem ludzi, w większości ubogich, dla odnowy Rzeczypospolitej. W dotychczasowej historii polskich mediów jest ono pierwszym środkiem, który jednoczy ludzi dobrej woli w naszej ojczyźnie. Radio Maryja, trwa dzięki solidarności, zaangażowaniu i ofiarności wierzących Polaków w kraju i na emigracji. 

W maju 1993 r. na antenie Radia Maryja powstał pomysł tworzenia biur tej katolickiej rozgłośni w terenie. Biura miały służyć Radiu konkretną pomocą. Przyjęto, że do głównych zadań osób w nich posługujących będzie należało docieranie z informacją o istnieniu Radia Maryja do jak największego grona ludzi. 

Biuro w swojej pracy kieruje się zasadą utrwalaną przez dyrektora Radia MARYJA a wyrażoną słowami - służyć Panu Bogu, Ojczyźnie i ludziom w duchu miłości, jedności i odpowiedzialności. Realizujemy to hasło szerząc kult Najświętszej Marii Panny, przekazując informację o Radiu MARYJA, organizując nabożeństwa i pielgrzymki, podejmując akcje w obronie wiary i moralności.

 W III  soboty miesiąca spotkania, po spotkaniu uczestniczymy w Mszy św. za Ojczyznę, o. Dyrektora oraz kapłanów naszej parafii.

odpowiedzialna za biuro G. Wilkutowska